Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Aneby kn, BÄLARYD 1:12 BÄLARYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kring tidig kyrkogårdshistoria vet vi väldigt lite, mycket beroende på att det dels är svårt att spåra ändringar och dels inte har funnits handlingar kring kyrkogården på samma sätt som vad gäller kyrkobyggnaden. Kyrkogården i Bälaryd är samtida med kyrkan som troligen uppfördes under 11- eller 1200-talet. Den ursprungliga kyrkogårdens utsträckning är inte känd men torde huvudsakligen sträckt sig söder om kyrkan. Den nuvarande södra och västra avgränsningen mot söder och väster verkar åtminstone ha kontinuitet till 1800-talets början eller 1700-talets slut då den äldsta kända ritning (från 1819) har hittats. Enligt samma karta fanns vid tidpunkten förutom det nuvarande gravkoret i sten även ett i trä, vid norra muren. Detta revs på 1890-talet efter en tids förfall. På samma ritning från 1819 ses även en fristående klockstapel på kyrkogårdens södra del, alltså fortfarande en lång tid efter det att kyrktornet byggts på.

Någon gång mellan 1819 och 1900-talets början utvidgas kyrkogården mot norr och öster – i norr med bara omkring 5 meter troligen för att man skulle kunna få plats med en trädkrans och i öster med ett större stycke mark omfattande fem gravrader, motsvarande omkring 14-15 meter.

1953 görs ett mer omfattande förslag till utvidgning av kyrkogården mot öster. Detta realiseras inte förrän 1960 då den östra nya kyrkogården tas i bruk. Till denna uppförs även ett bårhus. För ritningarna till kyrkogården svarade trädgårdsarkitekt Tengvall i Tranås och ritningarna till bårhuset gjordes av Johannes Dahls arkitektkontor i Tranås. Bårhuset togs ur bruk som bårhus omkring 1994 och ändrades då till personal- och förrådsutrymme. Övriga ändringar har skett successivt och omfattar främst borttagande av äldre vårdar – något som är mest påtagligt i det södra kvarteret.