Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Pajala kn, MUODOSLOMPOLO 1:8 MUODOSLOMPOLO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Muodoslompolo kyrka uppfördes av trä och i nyklassisk stil 1864-1865 som kapell i Muonionalusta vid Muoniälven och finländska gränsen. Ritningar utfördes av Ludvig Hawerman. 1925 flyttades kyrkan omkring en mil till sin nuvarande plats och uppfördes med samma utseende som tidigare. År 1926 ägde en restaurering rum. Kyrkan har långhus med vidbyggd sakristia av sten vid korets östra vägg. Västtornet med lanternin och spira uppges vara senare. Kyrkans ytterväggar är klädda med liggande panel. De höga, rektangulära fönstren har täta spröjsar. Interiören täcks av ett plant tak. Som altarprydnad fungerade ursprungligen ett enkelt kors. Vid 1926 års restaurering ersattes det av den nuvarande altartavlan, målad av G (troligen Gerda) Höglund. De båda restaureringarna 1956 och 1987, utförda under ledning av Bertil Mattsson respektive Birger Berggård, har inte förändrat kyrkan nämnvärt. Sistnämnda år omgjordes den öppna bänkinredningen från 1856.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994-2000