Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Rättvik kn, BODA 22:14 BODA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Sannolikt under medeltiden utvecklades bygden runt Boda till Ovanheds fjärding, inom Rättviks socken. Ortens kapell omnämndes första gången i ett inventarium 1586.

År 1618 utverkade Ovanhedsborna domkapitlets tillstånd till ett nytt kapell, vilket stod klart 1623. Den timrade byggnaden, utvändigt klädd med rödfärgade spån, låg på nuvarande gamla kyrkogården. Kapellet förstorades på 1730-talet, men blev med tiden ändå otillräckligt. Vid en biskopsvisitation 1803 konstaterades att en ny byggnad länge varit påtänkt, men att församlingen inte kunde enas om att bygga i sten eller trä. Byggförhinder anmäldes även vid biskopsvisitationen 1828, denna gång på grund av bristande medel.

Sju år senare tycks kassan ha varit tillräcklig och Jakob Wilhelm Gerss vid Överintendentsämbetet hade upprättat ritningar till en åttasidig stenkyrka, tänkt att uppföras på den befintliga kapelltomten. Planerna tog allt fastare form 1842-45, då rotarna ålades materialleveranser och byggmästare Ris Erik Larsson utsågs att leda arbetena.

Inför den annalkande byggstarten hördes dock allt fler kritiska röster mot Gerss ritade kyrka: den föreföll väl liten och dess åttasidiga plan alltför främmande. Församlingen begärde därför nya ritningar, vilka var färdigställda 1845 av arkitekt J A Hawerman. De redovisade en större, avlång kyrka med torn och antogs enhälligt, men på byggmästarens förslag bestämdes att byggplatsen skulle vara uppe på Bodbacken istället. Grundläggningen skedde i juni 1847, varpå bygget fortgick sommartid följande tre år.

För mer historik se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.