Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Rättvik kn, BODA 22:14 BODA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kapellförsamling utbruten ur 1618 ur Rättvik (eget pastorat 1875). Hururvida ett kapell funnits i Boda (Ovanhed) redan under medeltiden är inte säkert känt. Det första säkerställda kapellet i Boda påbörjades 1618.

I: "Sante Mikaeli Capell" uppfördes 1618-23. Det beskrivs som en rektangulär, spånklädd och rödmålad timmerbyggnad. År 1652 tillbyggdes en sakristia i norr. Under 1730-talet förlängdes byggnaden mot väster, den höjdes några stockvarv och sakristian ombyggdes. Helt raserad i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes.

II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1847-50 efter ritningar av arkitekt J. A. Hawerman och under ledning av byggmästare Ris Erik Larsson från Åkerö samt, efter dennes död, Björk Anders Jonsson från Vikarbyn. Den består av ett rektangulärt långhus, avdelat i mittskepp och rudimentära sidoskepp, ett halvrunt korutsprång, sakristia i norr samt västtorn.

Kyrkan präglas av nyklassicismens formspråk. De vitputsade fasaderna uppbryts av stora rundbågefönster och livas av lisener och profilerad taklist. Tornet avslutas med en konsollist och kröns av en smalare träöverbyggnad och fyrkantig lanternin med litet kupoltak. Ingång sker i söder, via tornet, samt mitt på östra och västra långsidorna.
Det treskeppiga kyrkorummet har ett tunnvalv över mittskeppet och tvärvälvda sidoskepp. Korutsprånget täcks av ett hjälmvalv. Koret har en klassicerande dekor med korintiska pilastrar samt målad dekor av kyrkmålaren O. Hofrén. Interiören fick sin nuvarande färgsättning vid en genomgripande restaurering 1989-90, då även ett "kyrktorg" inrättades under läktaren. Vid en restaurering 1936-37 tillkom korfönstrens glasmålningar utförda av Yngve Lundström, Gösta Frisk och N.P. Ringström. Predikstolen från uppförandetiden är ett verk av Tinn Erik Andersson i Vikarbyn. Invändiga restaureringar har även ägt rum 1903-04 samt 1967-68 (arkitekt Börje Blomé), exteriören restaurerades 1984.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.