Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malung-Sälen kn, MALUNGS PRÄSTGÅRD 1:10 MALUNGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Malung var länge en anhalt för pilgrimer som färdades längs Västerdalälven, till Nidaros i Norge. Det är möjligt att kyrkan har haft en föregångare i form av en träkyrka på platsen eller i en närliggande by, men troligast är att nuvarande byggnad är den ursprungliga. Kyrkans äldsta del byggdes av sandsten, troligen redan på 1200-talet eller i början av 1300-talet. Kyrkobyggnaden bestod då endast av de två mellersta travéerna i nuvarande mittskeppet, vilka var ovälvda, samt av en liten sakristia uppförd i vinkel med norra långsidan. På 1490-talet inled-des en utvidgning av kyrkan mot väster (Ahlberg). Alla travéerna försågs samtidigt med valv och väggmålningar medan ingången på södra sidan tillbyggdes med vapenhus.

För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF-fil.