Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malung-Sälen kn, ÖSTRA FORS 68:1 FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL)

 Anlaggning - Historik

Historik
Malungsfors eller Fors som orten också benämns består egentligen av två byar som ligger på ömse sidor om Västerdalälven; därav namnen Västra och Östra Fors. Näringarna i bygden har präglats huvudsakligen av jord- och skogsbruket samt av skinnhanteringen.
Komministertjänsten i Malungsfors inrättades 1918 på forsbornas egen begäran. Gudstjänster och konfirmationsläsning hölls dock tillsvidare i skolan och i ordenshuset, eftersom kyrka saknades. Förutsättningarna att uppföra en kyrka i Fors skulle dock försvåras och försenas av 1930-talets besvärliga konjunktur.

Kapellet samt den vidstående klockstapeln är uppförda mellan 1935 och 1936, efter ritningar av länsarkitekt Magnus Dahlander.

För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF-fil.