Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malung-Sälen kn, ÖSTRA FORS 68:1 FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL)

 Anlaggning - Historik

Historik
Malungsfors samhälle ligger på ömse sidor om Västerdalälven. Kapellet samt den vidstående klockstapeln är uppförda 1935 36 efter ritningar av Magnus Dahlander. Kapellets planform är symmetriskt med ett rektangulärt mittparti, smalare utbyggnader på öst och västgaveln samt ett vapenhus mitt på kapellets norra sida. Tegelmurarna är vitputsade, såväl i exteriören som interiören, samt genombryts av högsmala spetsbågiga fönsteröppningar. Kapellets centrala byggnadskropp har ett brant, valmat sadeltak med plåttäckning. Kyrkorummet är inrymt i byggnadens östra del. Högaltaret står mot en rak östmur, med dörröppnngar till den bakomliggande sakristian. Den fasta inredningen är i huvudsak samtida med kapellets uppförande.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.


HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Murad och slammad tegelbyggnad med brant, valmat och plåttäckt tak. Entré med litet vapenhus utbyggt mot norr. Rakt framför står den murade klockstapeln med en öppen portal som stiglucka. Den har en plåtklädd spira med stor, klotformig bas. Sakristian är utbyggd från östgaveln och i västgaveln bildar salen en motsvarande utbyggnad. Kyrkorummet har vitputsade väggar och synliga, grova bjälkar i taket. Fasta bänkkvarter på trägolv.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990