Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, VIKA KYRKBY 2:12 VIKA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Vika kyrka uppfördes sannolikt under 1400-talets senare hälft och ersatte då en föregångare i trä. Bygget har förknippats med Marquard Olofsson i Kniva. Ursprungligen omfattade kyrkan långhus med kur/sidoskepp mot norr, samt en sakristia, mindre än den nuvarande. Väggarna murades nertill av gråsten, längre upp av tegel med dekorativa inslag. Portalerna i söder och väster fick formstensomfattningar. De ursprungliga fönstren var smalare än nu och hade färgat glas, varav fem rutor bevarats till våra dagar. Yttertaket var sannolikt redan då spåntäckt och tjärat. Över kyrkorummet slogs stjärnvalv av tegel. Altarskåpet ingick sannolikt i kyrkans ursprungliga inventarium, liksom en rad träskulpturer. Vid sidan av högaltaret fanns flera sidoaltare, varav två i norra kuren.
Omkring 1500 tillbyggdes vapenhuset mot söder, i liv med långhusets västra gavel. Samtidigt utvidgades sakristian västerut, varvid en del av norra sidokapellet, ”kuren”, togs i anspråk. Dopfunten av uppländsk kalksten anskaffades. I mitten av 1500-talet borttogs kyrkans sidoaltare, till följd av reformationen. Valv och väggar fick sina kalkmålningar, vars protestantiskt präglade motiv anknyter till den illustrerade andliga litteraturen vid denna tid.


För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF-fil.