Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, LUNGRE 1:9 KYRKÅS NYA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
På 1830-talet beslöt församlingen att först bygga om sin medeltidskyrka, men man ändrade sig sedan och lät den vid tiden mycket aktive Härnösandsbyggmästaren Anders Åkerlund upprätta förslag på ny kyrkobyggnad i den närliggande byn Lungre, där mark skänkts. 1839 inledde sockenmännen byggnadsarbetet och insåg snart att om man följde de av F W Scholander vid Överintendentsämbetet retuscherade ritningarna skulle kyrkan bli för liten. Man beslöt därför att bredda och förlänga den murade byggnaden samt att förse den med valmat tak mot väster.

Kyrkan som stod färdig 1845 uppvisar både interiört och exteriört ett starkt släktskap med den större moderkyrkan i Lit, uppförd under 1700-talets sista decennium.