Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, HAMRE 1:8 DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) OCH DUVEDS LILLKYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ÅRE

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 892, 1900: 2502, 1995: 3082

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Befolkningstal 1805: värdet avser år 1810. År 1805 hade församlingarna Undersåker, Mörsil, Åre och Kall tillsammans 2688 inv.

LÄGE OCH OMGIVNING - Åre nya eller Duveds kyrka ligger på en platå ovanför Åresjöns nordsida i gränszonen mot fjällområdet, nära en mil väster om Åre gamla kyrka. Den ligger fritt och öppet, men centralt i tätorten Duved, efter vilken den benämns Duveds kyrka. På en udde nedanför ligger den gamla kyrkan (se ÅRE GAMLA KYRKA).

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Kyrkan är en stor nygotisk träkyrka, uppförd 1891-94 av byggmästaren Lars Reinhold Bergström, Östersund, efter ritningar av arkitekten Gustaf Pettersson vid Överintendentsämbetet. Den består av ett basilikalt treskeppigt långhus, med läktare i sidoskeppen, polygonalt avslutat kor i öster, flankerat av trapphus till läktarna och med sakristia i norr. Torn i väster, också det flankerat av trapphus, inrymmande vapenhus i bottenvåningen.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Långhuset täcks av flackt basilikatak, koret av valmat flackt sadeltak. Små torn med spetsiga fyrsidiga lanterninhuvar reser sig över trapphusen i öster. Västtornet har fyra gavlar, korstak, och spetsig mittspira med fyrsidig lanternin. Taken är plåtklädda. Väggarna av stående timmer är spånklädda och har rik snickeriarkitektur kring fönsteröppningar m.m. Fönstren är spetsbågiga och försedda med masverk, rundfönster i kleristorievåningen. Exteriören var ursprungligen ljusröd, men är vit sedan 1926-27. Ingång genom tornet i väster samt genom trapphusen i sydost och nordost. Kyrkorummet täcks av sadeltak i koret och i långhusets mittskepp. Sidoskeppen har tvärställda valmade sadeltak, burna av runda kolonner. Innerväggar och tak är panelklädda. I triumfbågen hänger ett stort krucifix med ringkors, väggen ovanför dekoreras av ett rikt skulpterat krön med basunblåsande änglar i relief, allt tillkommet vid byggnadstiden. Rummet var ursprungligen mörkt med brunfernissade väggar. 1926-27 tillkom nuvarande färgsättningen i täckande gråvitt, med inslag av kraftfull marmorering och dekormålning, utförd av Gabriel Strandberg, som även utfört altaruppsatsen, en målad triptyk med Kristus och två knäböjande änglar, och målningarna på den öppna bänkinredningen. Predikstolen, orgelläktaren i väster och orgelfasaden härrör från byggnadstiden. Kyrkan restaurerades 1926-27 efter förslag av arkitekterna Anders Roland och Anders Ekman. Vid en restaurering 1994 efter förslag av arkitekt Jörgen Grönvik utfördes ett par mindre läktarunderbyggnader.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.