Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, UNDERSÅKERS PRÄSTBORD 1:1 UNDERSÅKERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Öster om kyrkan längs med vägen finns gårdbebyggelse och odlad mark. Där ligger prästgården och ruinen av Undersåkers medeltida kyrka. Undersåkers kyrka ligger i en miljö med kulturvärden av riksintresse. Genom dalgången passerade en av pilgrimslederna till Nidarosdomen i Trondheim.

Kyrkogårdens äldsta del ligger öster och söder om kyrkan. På andra sidan E14 ligger den nya kyrkogården på terrasser i sluttningen. På kyrkogårdens äldsta del finns inte så många gravvårdar bevarade. Den är gräsbevuxen och har ett enkelt system av grusgångar. Den omges av en mur av skiffer. Ett bårhus/kapell är placerat utanför kyrkogården i norr. Det är byggt omkring mitten av 1900-talet.

Kyrkobyggnaden är uppförd i nyklassicistisk stil men uppvisar i byggnadsdetaljer inslag av nygotisk dekor bland annat i den smäckra tornlanterninen med spira. Den består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti i öster, vidbyggd sakristia vid östgaveln samt västtorn. Kyrkan byggdes 1850-56 av byggmästare Alfred M Svensson från Stockholm efter ritningar av Överintendentämbetets arkitekt Albert Törnqvist.