Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, MÖRSILS-BYE 3:4 MÖRSILS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Mörsils kyrka byggdes mellan 1851-53 av byggmästare Alfred M Svensson efter ritningar från Överintendentsämbetet. Efter grundläggningen anhöll församlingen om nya ritningar där bland annat kyrkorummet förlängdes, i enlighet med ett förslag av Anders Åkerlund som man tillsände ÖIÄ. En ny ritning upprättades, sannolikt av Albert Törnqvist vid ÖIÄ, och kyrkans exteriör motsvarar idag i stort sett den ändrade ritningen. Samma arkitekt och byggmästare stod även bakom uppförandet av kyrkan i Undersåker under samma tid.

400 meter öster om kyrkan nära järnvägen är ruinen efter den medeltida kyrkan belägen. I anslutning till samhället ligger Östra kyrkogården invigd 1895 med bårhus byggt 1902, ombyggt 1934. Klockstapeln på Östra kyrkogården ritades av arkitekt Viktor Segerstedt inför kyrkans 100-årsjubileum och invigdes 1952.