Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, JÄRSTA 1:21 MARBY NYA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - MARBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 257, 1900: 560, 1995: 435

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Nya kyrkan ligger för sig i ett odlingslandskap ovanför Storsjön med gårdar spridda utmed vägen. Längre ned i sluttningen mot Storsjön ligger gamla kyrkan på Prästbordets ägor (se MARBY GAMLA KYRKA). Kyrkomiljöerna ingår i Storsjöbygdens riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - III: Marby nya kyrka i sten uppfördes 1863-66 några hundra meter sydväst om gamla kyrkan av byggmästaren Johan Nordell, Norrala, efter ritningar av arkitekten Abraham Rafael Ulrik Pettersson. Kyrkan består av långhus med rakt avslutat korparti i öster, sakristia vid östgaveln och torn i väster, vilket inrymmer vapenhus. Ingång genom tornet i väster och mitt på långhusets sydsida, ursprungligen även i norr.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan har en nyklassicistisk grundkaraktär, med drag av medeltidsinspiration och nyrenässans i detaljerna. Långhuset täcks av flackt sadeltak, sakristian av valmtak, tornet av en spetsig huv med klassicistiska detaljer. Fönstren är stora och rundvälvda. De putsade murarna är avfärgade i gult med hörnkedjor, gesimser och tornets krönande tandsnittsfris i vitt. Kyrkorummet täcks av tunnvalv av trä. Altaruppsatsen kring ett förgyllt kors med svepeduk omges av en plastiskt uppbyggd arkitekturfond med triangelbåge över mittpartiet och målad skenarkitektur i nischerna över sakristiedörrarna i de lägre sidopartierna. Anordningen härrör från byggnadstiden, liksom predikstolen, den slutna bänkinredningen, och läktaren. Inredningens sniderier utfördes av Erik Söderqvist från Oviken. Orgelfasaden är från 1945.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.