Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, HANDÖL 5:1 HANDÖLS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Under sommaren, då samerna vistades i fjällen, var det i allmänhet omöjligt för dem att besöka högmässan i församlingskyrkan. På vintern kunde de närvara men sommartid utlystes sammankomster i fjällen för att försöka nå ut till lappförsamlingarna. Tillstånd fås 1794 till att uppföra ett kapell i Handöl och kostnaderna fördelades så att byamännen i Handöl och Bunnersvik svarade för golv, väggar och tak medan lapparna stod för fönster, dörr och övrig inredning. 1804 togs kapellet i bruk och var enligt ett vittne invändigt ”brokigt beprytt på flera ställen, av en bondmålare med blå och vita strimmor…” . Altaret med det senmedeltida altarskåpet, altarringen och predikstolen kom från Frösö kyrka. Först 1806 förefaller dock den formella invigningen ha ägt rum.