Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömsund kn, HILLSAND 1:89 HILLSANDS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Hillsands kapell är beläget på en höjd ovanför Hillsands by med utsikt över Ströms Vattudal. Det uppfördes av EFS för fridsbergs barnhem och övertogs av Ströms församling 1956.

Den är byggd i trä och har en rektangulär plan med mindre utbyggnader för sakristia och kapprum, samt i väster kyrktornet som även bildar entré och förrum. Sadeltaket är plåtbelagt och lägre över sakristia, kapprum och avdelningen bakom altaret, som är en samlingssal. Byggnaden är klädd med stående träpanel.

Innertaket är svagt välvt och klätt med vitmålad träpanel. Träpanelen fortsätter på väggarna, som liksom taket är vitmålade. På var sin sida om mittgången finns öppna bänkkvarter. Golvet är av trä.

Altartavlan är utförd av Folke Howing. Paul Jonze svarar för övriga vägg- och ornamentmålningar.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.