Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömsund kn, SJOUTNÄSET 1:3 SJOUTNÄSETS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Sjoutnäsets eller Sjougdnäsets träkapell från 1900-talets början ligger omgivet av björkar på en udde vid sjön Storsjouten. Kring kapellet ligger en kyrkogård, invigd 1845. Nuvarande kapellbyggnaden bekostades av allmänna medel och byggdes av lokalbefolkningen med avsikt att endast användas ett par gånger om året.

I: Enkelt panelat kapell av liggtimmer, bestående av rektangulärt långhus med torn vid ena gaveln, uppfördes enligt tradition på 1860-talet. Det låga tornet kröntes av lanterninhuv. Revs när nuvarande kapell uppfördes.

II: Nuvarande träkapell uppfördes 1919 efter ritningar från 1907 av Gustaf Lindgren. Det består av långhus, lägre och smalare kor i öster med sakristia vid norra sidan samt smalt torn i väster med låg spetsig spira.

Kapellets väggar och tak täcks utvändigt av spån, vilket tillsammans med tornhuvens form ger byggnaden en nationalromantisk karaktär. De utanpåliggande strävorna anknyter till tidens konstruktivt inriktade träarkitektur. Långhuset täcks invändig av sadeltak med delvis synlig takstol, koret av sadeltak. Ingång i väster.Den inre tak- och väggpanelen har synlig träådring. Kapellet restaurerades 1934 och försågs med sparsam dekormålning av Paul Jonze.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.