Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömsund kn, FJÄLLSJÖ KYRKOJORD 1:9 FJÄLLSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Söder om kyrkan anlades en kyrkogård 1832 med en bogårdsmur av timmer. 1925 utökas kyrkogården åt söder. 1939 skedde en större utvidgning mot nordöst på platsen där den äldre kyrkan legat. Fjällsjö kyrka ersatte en medeltida kyrka som låg ett hundratal meter söder om dagens kyrka nere vid älven. Platsen för den gamla kyrkan markeras med ett träkors. I öster och söder omgärdas kyrkogården av en tät granhäck och i väster av ett trästaket. Kyrkobyggnaden fungerar ännu idag som kyrkogårdens gräns mot norr. Trästaket står vid den nedre delen av kyrkogården. Strax söder om kyrkobyggnaden finns ett bårhus från 1933. Bårhuset har målats om 1979 samt på 1990-talet, troligen i samband med kyrkans utvändiga ommålning. Enligt en nedteckning från 1867 av Karl Sidenbladh skall det på den gamla kyrktomten en bit från nya kyrkan ha stått ett så kallat benhus.

Fjällsjö kyrka uppfördes mellan åren 1817-1818. Jon Mattson från Avaträsk var byggmästare.