Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömsund kn, FJÄLLSJÖ KYRKOJORD 1:9 FJÄLLSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - I Fjällsjö fanns enligt Hülphers 1780 en liten kyrka "af träd med platt tak". 1811 beslöt sockenstämman bygga en ny kyrka ca 200 m från den gamla kyrkplatsen. K. Maj:t gav tillstånd att bygga i trä, och ritning till en tornlös kyrka uppgjordes 1814 vid ÖIÄ. Kyrkan byggdes 1817-18 av byggmästare Jon Mattsson. 1818-21 byggdes ett torn. Invigning skedde aldrig.

PLAN OCH MATERIAL - Ritningen från 1814 följdes ej. Rektangulärt kyrkorum med kor och smalare sakristia i öster, torn i väster. Ingång genom tornet. Senare tillbyggnad vid sakristians norra sida.
Byggd i trä i dubbelt resvirke med ut- och invändig liggande panel, ytterligare isolerad genom panel och sågspånsfyllning 1902 och 1946. Väggarna i långhuset nu nära 1,5 m tjocka. Ytterpanelen från början delvis spånklädd och gulmålad med vita lister. Gråstensgrund. Takbeläggning ursprungligen spån, bytt till svartmålad plåt.

EXTERIÖR - Fönstren rundbågade, med foder upptill tresidiga, försedda med småspröjsat glas. Tornkroppen och lanterninens tak svagt karnissvängda, tornspiran nedtill med lökliknande ansvällning. Flöjel på taket med årtalet 1817.

INTERIÖR - Väggar och tunnvalv panelade, ursprungligen målade vita. Altarprydnad, predikstol och läktare 1828 ljusblå. På korväggen fanns då altartavla med motivet "Tron, Hoppet och Kärleken". I kompositionen ingick änglar, målade av Olof Hägglund, vilka enligt Åslund 1878 "hafva nemligen påtagligen vålnader af kanariefoglar i mångdubblad storlek". I slutet av 1800-talet pryddes hela altarväggen med skenarkitektur, vilken efter att ha varit övermålad en period nu åter är framtagen, som fond för ett medeltida altarskåp. Predikstolen tillkom 1863 med den i Bjärtrå som förebild. Tidigare hade 1600-talspredikstolen från gamla kyrkan nyttjats.
Sluten bänkinredning från 1970-talet. Orgel från Åkerman & Lund från 1882, verket ombyggt av samma firma 1945.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860, Del 4 Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. 1997