Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hylte kn, FÄRGARYD 3:1 FÄRGARYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan byggdes 1845-46 på den medeltida kyrkans plats och invigdes 1849 av biskop Isaac Heurlin. Den fastställda ritningen från 1842 av Johan Carlberg, ÖIÄ, följdes inte, utan byggmästaren Petter Pettersson från Sandhult kopierade istället Åkers kyrka, som han samtidigt hade under byggnad, troligen efter sin egen ritning. Kyrkan är i relativt ursprungligt skick.

PLAN OCH MATERIAL - Långhuskyrka med torn i väster, rundat kor i öster, rundad sakristia i norr (efter församlingens önskemål; ritningen 1842 visar rakslutet kor och kvadratisk sakristia). Ingångar i väster och mitt på sydsidan. Fyra fönster i koret. Byggd i gråsten. Spritputsad i vitt, slätputsade omfattningar. Spritputsad sockel. Lanternin i trä, beklädd med plåt. Skivtäckt svartplåt på samtliga tak.

INTERIÖR - Vid och ljus interiör med flackt tunnvalv, målat i ljust gråvitt liksom väggarna. Taklist med tandsnitt i gråviolett. Korvalvsdekor från 1984. Fast träinredning målad i ljust grågult med gulbeige lister (ursprungligen "ljus perlefärg" samt gesims i "violett marmorfärg"). Altarprydnad saknades troligen till 1873, då "Korsnedtagningen" av Mårten Eskil Winge uppsattes i ramverk av spegelfabrikör J A Andersson, Halmstad, målat i svart och guld. Fönster med träbågar och blyspröjs, med antikglas i koret, klarglas i övrigt. Ursprunglig predikstol av snickare Andreas Lindqvist, Hokhult, 1846 (följer ej ritningen 1842 från ÖIÄ), vit med förgyllda ornament, nu i tornkammaren. Nummertavlor av Andreas Lindqvist, målade i svart med guldram. Ny predikstol 1871 av J A Andersson. Fyra slutna bänkkvarter. Mattlaserat furugolv. Orgelläktaren med genombrutet galler upptill. Orgel från 1865. Mot bakre väggen under läktaren grunda skåp, i övrigt ej underbyggt.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993