Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härjedalen kn, LINSELL 4:7 LINSELLS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - LINSELL

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 233, 1900: 1050, 1995: 479

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellförsamling utbruten ur Sveg 1798, annexförsamling 1870.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger centralt i kyrkbyn Linsell, ca 3 mil uppströms Ljusnan från Sveg. Intill kyrkan finns en prästgård från slutet av 1700-talet.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan består av liggtimrat långhus med rakslutet korparti i öster, sakristia i nordost och västtorn. Träkyrkan, uppförd som kapell under Sveg under 1700-talets senare del, är den första kyrkobyggnaden på denna plats. Långhuset och sakristian uppfördes huvudsakligen 1778 av sockenbon och kapellbyggets intiativtagare Pehr Tholsson. Tornet uppfördes i stolpkonstruktion 1797, troligen av Pål Pehrsson i Stugun och sonen Pehr Pålsson.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Den ursprungligen röda exteriören fick sin nuvarande vita färg på 1860-talet. Långhuset täcks av valmat tak i två fall, tornet av lanternin med karnissvängd huv. Ingång genom tornet i väster. Västportalen har skulpterad dekorativ omfattning. Långhusets inre täcks av högt spegelvalv med karnisprofil och taklist med kulfris, väggfasta halvkolonner längs väggarna. Den målade skenarkitekturen kring altaruppsatsen och den diskreta väggdekoren målades av Pehr och Göran Sundin 1818, plafondens målning utfördes av Olof Karlsson i Fillsta 1923-25. Altartavlan med Konungarnas tillbedjan målad av Nils Lindström 1781. Altaruppsatsen, predikstolen och den slutna bänkinredningen härrör från byggnadstiden och är utförda av Pehr Tholson. Byggnad och inredning utgör således ett intressant och enhetligt verk av en enda mästare. Interiören målades vit 1884. 1923-25 tillkom orgelläktaren och orgelfasaden, ritade av arkitekten Arre Essén, samtidigt återställdes äldre färgsättning och utfördes ny plafondmålning.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.


HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Linsells kyrka uppfördes ursprungligen som kapell i Svegs församling, under år 1777-1778 med linsellbon Pehr Tholsson som arkitekt, byggmästare, snickare och ansvarig för inredningen. Föregångare saknas. En välbevarad träkyrka med enhetlig inredning präglad av Tholssons snickerier och hans son Nils Lindströms målning och stoffering. Tornet tillbyggt 1797 sannolikt av Pål Pehrsson i Stugun och dennes son Pehr Pålsson.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med kor i öster och sakristia i nordöstra hörnet. Torn i väster. Huvudingång genom tornet. Separat senare upptagen ingång till sakristian.
Materialet liggande timmer, grund av gråsten. Såväl de yttre som inre väggarna har bjälkstöd som är hopskruvade för att stödja timmerväggarna. Torntillbyggnaden är utförd i stolpkonstruktion, förstärkt med snedsträvor. Fasaderna klädda med stående vitmålad panel, ljudluckorna rödfärgade. Taken är spånklädda.

EXTERIÖR - Långhusets tak i två fall, valmat mot öster. Fönsterna är tresidigt avslutade. Porten i tornet inramas av parställda halvkolonner, som bär upp dubbla dekorativa överstycken målade i gulockra, brunt och gråblått. Strålsolen däröver återkommer på dörrarna som dekorelement. I dekoren kan influenser från Norge skönjas. Tornhuven är karnissvängd liksom lanternintaket, som kröns av en spira med tupp från 1797. Förutom byte av fasadpanel och upptagande av en sakristiedörr är exteriören sannolikt oförändrad sedan tornets tillkomst.

INTERIÖR - Väggarna är klädda med stående slätpanel målad i grått med gråmålad bröstpanel. Taklist med fris av stora kulor och sågtandad list i underkanten. Profilerat spegelvalv i trä med mittspegel inramad av listverk med voluter och små kulor. Dekormålning i plafonden utförd 1923-25 av konservator Olof Karlsson. Altaruppställningen utförd som skenarkitektur, målad på en konturskuren skärm. Infälld altarmålning "Konungarnas tillbedjan" utförd av Nils Lindström 1781, vilken troligen även svarat för stofferingen av inramningen. Kompletterande skenarkitektur målad direkt på korväggen av Pehr och Göran Sundin 1818, som troligen även har målat draperimålningen och girlangerna vid väggarnas halvkolonner samt draperimålningen bakom predikstolen. Till altarringen, troligen utförd av Pehr Tholsson, i blått och guld hör den ofta i Jämtland och Härjedalen förekommande skriftepallen. Predikstolen, snidad av Tholsson 1778, har direktuppgång från sakristian. Dopängeln skänktes 1780-81 av byggmästaren.
Sluten troligen ursprunglig men moderniserad bänkinredning i två kvarter, målad i ljusgrått och blått. Genombrutna bänkskärmar med medaljonger på de främre bänkskärmarna. Mot mittgången eldsurnor stående på piedestaler på kulfötter. Läktare med barriär och orgelfasad ritade av Arre Essén 1925, ursprungligen saknades läktare. Orgelverket byggt 1988 av Johannes Menzel Orgelbyggeri AB.
Från vapenhuset in till kyrkorummet leder en upptill tresidigt avslutad träport troligen utförd av Tholson, daterad 1778 med dekor i plattskärning och målad i blått, rosarött och brunt.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. D 4, Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland