Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härjedalen kn, HEDE PRÄSTBORD 1:3 HEDE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - HEDE

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 417, 1900: 1522, 1995: 1862

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, utbruten ur Sveg omkring 1400. Tännäs och Vemdalen utbrutna senast omkring 1550, Storsjö kapellförsamling 1751 (annexförsamling definitivt 1922).

LÄGE OCH OMGIVNING - Hede kyrka ligger i tätorten Hede på Ljusnans södra sida. Klockstapeln med lökkupol söder om kyrkan byggdes av Anders Göransson Killberg (Kjellberg) 1751. En sägen berättar att ett äldre kapell av trä på Ljusnans norra sida skall ha varit socknens första kyrka. Distriktskyrka finns sedan 1985 i Långå.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En stenkyrka uppfördes vid okänd tidpunkt på nuvarande kyrkans plats. Delar av denna ingår möjligen i nuvarande kyrkan, där ojämnheter i norra muren antyder en murskarv. Denna stenkyrka kan ha uppförts efter 1611, då kyrkan i Hede enligt kända uppgifter brändes av fiendetrupper, eller också ha utgjorts av en äldre, kanske medeltida kyrka, som efter branden återuppbyggdes på de gamla murarna.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Nuvarande stenkyrkan består av långhus med rakt avslutat korparti i öster, murad sakristia i nordost och vapenhus av trä i väster. Långhus och sakristia uppfördes 1770-75 av Pehr Olofsson i Dillne, Oviken, kanske med användande av äldre murpartier. Vapenhuset i nygotik uppfördes 1890.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är vitputsad, vapenhuset målat i vitt och grått. Långhuset har spåntäckt, högt valmat säteritak. Ingång i väster. Kyrkorummets täcks av högt spegelvalv med karnisprofil och marmorerad taklist med kulfris. Altartavlans skenperspektiviska pannå med målat kors med törnekrans, målades av Pehr Sundin 1790-92, predikstolen utfördes av Jöns Ljungberg 1776 och 1790. Korbågen av trä med snidade blomrankor utfördes av Olof Ingebriktson omkring 1811. De öppna bänkarna härrör från 1960-62. Orgelläktaren i väster byggdes 1843, orgelfasaden 1856. Vid en restaurering 1890 ändrades interiörens färgsättning och bänkar och altarring byttes ut. Färgerna återställdes 1929 under ledning av konservator Olof Karlsson. 1890 års inredning ersattes av ny med inkomponerade äldre delar vid en restaurering efter förslag av arkitekten Leif Haking 1960-62.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 -Kyrkan, byggd 1770-75 av Pehr Olofsson (Olsson) i Dillne, är belägen inne i samhället. Den ersatte en stenkyrka från ca 1613-20 belägen på samma plats. Separat klockstapel byggd av Anders Kiellberg 1751.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med kor i öster och sakristia vid nordöstra hörnet. Huvudingång genom vapenhus i väster. Separat ingång till koret på södra väggen.
Vapenhuset av trä, övrigt material gråsten. Ett hörn av den äldre kyrkans sakristia ingår i det sydöstra hörnet.Väggarna slätputsade och avfärgade i vitt, sockeln putsad och gråmålad. Vapenhusets väggar målade i ljust grått med ljusare lister och omramningar.Yttertaken klädda med kontursågade spån.

EXTERIÖR - Högt valmat tak i två fall, med tre flöjlar, sakristian lägre. Stickbågiga fönster inom ovanligt lågt liggande rundbågade nischer. Vapenhuset med nygotiska inslag bör ha ombyggts eller tillkomit i slutet av 1890-talet. För övrigt en välbevarad exteriör.

INTERIÖR - Ljust putsade väggar. Högt spegelvalv i trä med karnisprofilerat hålkäl. Dess plana mittparti är dekorerat med tre målningar från 1729 inom profilerade ramar. Mästaren okänd, eventuellt målades de av Erik Wallin. Marmorerad taklist med kulfris. Altartavlan, bestående av kors och omramning i skenperspektiv på en pannå, målad av Pehr Sundin 1790-92, är placerad framför korväggen. Predikstolen snidad av Jöns Ljungberg 1776, utökad av samme mästare 1790. Ljudtaket tillverkat 1730 av Jöns Halfvarsson-Hedin född i Hede. Hedin har även utfört den ståtliga dopängeln från 1735 och korbänksskranket. Korbågen med sina blomrankor, som är fästad vid de främsta bänkarna, är utförd omkring 1811 av Olof Ingebriktsson. Liksom i Vemdalen har man även i Hede haft pyramider snidade av Jonas Granberg.
Bänkinredningen är öppen med gröngrå gavlar, modernistiskt utformade, och naturfärgade säten. Ursprunglig innerdörr till södra porten, rikt skulpterad med blommor, frukter och snäckor troligen utförd av Jöns Ljungberg. Läktare från 1843 med marmorerade fält på bröstningen. Orgelfasaden tillhör Lars Niclas Nordquists orgel från 1856, orgelverket från 1982.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. D 4, Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland