Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, TVING 4:8 TVINGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 – TVING

BEFOLKNINGSTAL – år 1805: 3368, år 1900: 3980, år 1995: 1328

FÖRSAMLINGSHISTORIK – Medeltida socken. Eringsboda utbruten 1870.

LÄGE OCH OMGIVNING – Kyrkan ligger avskilt och mycket högt över samhället, mellan Byasjön och Nättrabyån. Till kyrkomiljön hör en sockenstuga. Prästgården är belägen 450 m söder om kyrkan, vid nämnda å. Socknen består i väster av bergig skogsbygd och i öster av ett sprickdalslandskap. Den huvudsakliga odlingsmarken finns i den breda dalgången väster om kyrkan. Enligt en uppteckning fanns på medeltidskyrkans norra vägg en inskrift från 1460 som omtalade hertigen och ståthållaren Otting å Sölvesborgs donation av gården ”Höyesteen och Bredesteen /…/ jämte hela ön som kallas prestholmen” till Tvings kyrka som prästgård.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den rivna medeltidskyrkan var uppförd av sten, men är till sin planform inte säkert känd. Ett vapenhus av okänd ålder fanns i söder. Riven i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Ritningarna till den nuvarande nyklassicistiska kyrkan utarbetades av C. Ståhl 1838 och uppfördes 1841-43. Kyrkan, som är orienterad i nord-sydlig riktning, består av ett rektangulärt långhus, sakristia i söder bakom koret samt torn i norr. Byggnadsmaterialet är i huvudsak gråsten.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - De vitputsade fasaderna uppbryts av stora rundbågsfönster. Tornet kröns av en fyrsidig lanternin med gavelfrontoner och kupoltak. Långhuset täcks av ett flackt sadeltak. Torningången i väster har granitomfattning. Sidoingångarna mitt på norra respektive södra sidan markeras av monumentala portaler i sengustavianskt utförande med doriska kolonner och halvcirkelformat fönster. Murarna är invändigt putsade, och kyrkorummet täcks av ett segmentformat trätunnvalv vilande på en profilerad, dragen list. Östra väggen domineras av altaruppsatsen i klassiserande stil med parställda joniska kolonner, förkroppat listverk samt överliggande rundbåge, flankerad av sakristidörrarna. Altaruppsats och predikstol är samtida med kyrkan.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000, rev. 2008.