Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, FJÄRDSJÖMÅLA 1:48 FLYMENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - FLYMEN

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: -, år 1995: 351

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellag inom Augurum 1908. Utbruten ur Augurum 1920.

LÄGE OCH OMGIVNING - Flymens kapell är beläget invid landsvägen i Fjärdsjömåla bys södra del och 25 m öster om en liten å som rinner ut i Prästmossen söder om kyrkan. Prästgården är uppförd 1906 – året efter kyrkan. Den är belägen vid kyrkan. Kyrkomiljön är sommartid omgiven av lummig grönska vilken gör läget lite avskilt. Socknen är kuperad och den småbrutna odlingsmarken återfinns i de lägre partierna. Socknen ligger norr om Karlskrona i öster mot Småland.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kapellet uppfördes 1905 efter ritningar av Ludvig Petterson och Carl Johnson. Det är byggt i granit och består av ett rektangulärt långhus med gaveltorn i väster och en femsidig korutbyggnad i öster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR – Exteriören präglas av granitfasaderna och det höga sadeltaket. Långhuset har parvis placerade spetsbågsfönster, västgaveln pryds av ett rosettfönster. Tornet har spetsbågiga ljudgluggar, tre på varje sida, och kröns av ett sadeltak med spira. Huvudingången i väster har portalomfattning i stiliserat medeltida utförande med vimperg. Kyrkorummet har putsade väggar och högt trätak med synliga bjälkar. Korutbyggnaden, där sakristian är inrymd bakom ett skrank, täcks av ett stjärnvalv. Den fasta inredningen är från uppförandetiden.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000, rev. 2008.