Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, ÄRENTUNA 3:1 ÄRENTUNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Ärentuna kyrka är belägen i Uppsalaslättens norra utkant. En av kyrkogårdens två medeltida stigluckor, den östra, finns bevarad.

Kyrkan är uppförd av gråsten, rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor. Sakristian är vidbyggd på korets norra sida, vapenhuset på långhusets södra sida. Gavelröstena är rikt dekorerade med blinderingar. Vapenhuset är försett med ursprungliga, ornerade vindskivor.

Långhus och kor uppfördes under folkungatid, 1250-1350, omfattningen till ett spetsbågigt korfönster finns bevarat. Kyrkans ursprungliga, bemålade treklövervalv finns nu i Statens historiska museum. Sakristian byggdes senare under medeltiden, oklar datering. Brädor från långhusets valv användes för vapenhusets takkonstruktion, varför det kan antas att vapenhuset uppfördes i samband med kyrkans valvslagning på 1430-talet.

Fönster upptogs och förstorades 1788. Kyrkans interiör genomgick en större förändring 1891, enligt tidens smak. 1928, under arkitekt Erik Fants ledning, restaurerades kyrkorummet på nytt och kalkmålningarna, som överkalkats 1758, togs fram och konserverades. 1966 revs kyrkans läktare.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996