Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, STAVBY 12:1 STAVBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Stavby kyrka är till storlek, form och historia representativ för många små socknar i Upplands landsbygd. Den är en liten salkyrka i gråsten som påbörjades vid mitten av 1200-talet. Efter kanske hundra år gjordes en förlängning av långhuset, antagligen för att bygga ett västtorn som emellertid aldrig fullbordades. Under 1400-talet slogs höga ribbvalv i tegel över hela kyrkan, som senare dekorerades med kalkmålningar. Därtill byggdes vapenhus och stigluckor med tidstypisk blinderingsdekor i tegel. Under 1700-tal eller tidigt 1800-tal förstorades alla fönster och nya togs upp. 1929 återupptäcktes och frilades en stor inmurad runsten i södra fasaden.

Den gamla kyrkogården kan ha samma gränser som under medeltiden. Den utgörs av plan mark, där den främre (södra) delen har breda grusgångar och ett ovanligt välordnat kvarter med grusgravar, inramade av låga buxbomshäckar.