Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, STAVBY 12:1 STAVBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Stavby kyrka ligger invid landsvägen. En kyrkvall skiljer kyrkogården från klockstapeln, som är placerad på en kulle nära vägen. En medeltida stiglucka finns bevarad och en knuttimrad loftsbyggnad, använd som materialbod.

Kyrkan är uppförd av gråsten, salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhuset har en något smalare, lägre förlängning i väster. Sakristian är tunnvälvd, långhuset täcks av kryssvalv.

Långhusets östra del och sakristian härstammar från folkungatid, 1250-1350. Sakristian är förmodligen samtida. Långhusvalven slogs vid 1400-talets mitt. Långhusets västra tillbyggnad uppfördes senare under medeltiden, murtjockleken talar för att den planerats som ett torn. Vapenhuset antas ha byggts i slutet av medeltiden.

Sedan medeltiden har fönstren vidgats. En genomgripande restaurering utfördes 1928-29, då framtogs kalkmålningarna från sent 1400-tal.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996