Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, RASBO 2:1 RASBO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Rasbo kyrka är en av Upplands största landsbygdskyrkor. Den fick sin nuvarande storlek redan under medeltiden, dels därför att den var ett religiöst centrum för omgivande hundare, dels för att den var belägen i en tidigt väl utvecklad odlingsbygd.
Långhus, torn och kor byggdes vid 1200-talets mitt. Under 1300-talet uppfördes antagligen vapenhuset. Kring 1450 höjdes tornet, och tegelvalv slogs över långhus och vapenhus. Kring sekelskiftet 1500 gjordes stora tillbyggnader i sengotisk stil: ett tvärskepp och ett förstorat kor. Den blinderingsdekor som då tillkom är kanske den rikaste som bevarats på en svensk landskyrka. Mellan 1770 och 1827 höjdes tornet och fick en huv, och fönstren förstorades.

Under 1800-talet förstorades gamla kyrkogården i flera etapper till sin nuvarande utbredning och form. De medeltida gränserna går därför inte att avläsa.