Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nyköping kn, BERGSHAMMAR 17:1 BERGSHAMMARS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - BERGSHAMMAR

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 494, år 1900: 676, år 1995: 1242

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i ett markant höjdläge på ett långsträckt impediment i en bred uppodlad sprickdal, öster om den äldsta bygden. Väster om kyrkan ligger församlingshemmet. Kyrkan ingår i riksintresseområdet Kiladalen.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt kyrkorum med rak östvägg och sakristia i norr, uppfördes under 1400-talet. Sakristian, som sannolikt var samtida med långhuset, byggdes om under 1680-talet. Vid okänd tidpunkt uppfördes kring ingången i söder ett vapenhus vilket emellertid revs sannolikt i slutet av 1700-talet.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Det inre av den tornlösa, sadeltäckta byggnaden nås nu genom portalen i söder med rusticerad omfattning från 1792. Kyrkorummet har två stjärnvalv av tegel, något senare än murarna. Det korta och breda kyrkorummet, belyst av korgbågiga fönsteröppningar, domineras av valven och valvstrålarna. På korets norra och södra väggar finns rester av målningar. De hör till den utsmyckning som Peder målare försåg kyrkans östra hälft med omkring 1620. De överkalkades, sannolikt redan 1705, men togs fram och restaurerades 1967. Läktare från 1792. Predikstolen härrör från 1660-talet. Kyrkans romanska dopfunt är av sandsten.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.