Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Katrineholm kn, ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA 1:1 ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 – ÖSTRA VINGÅKER

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1491, år 1900: 2654, år 1995: 1743

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellförsamling utbruten ur Västra Vingåker 1642.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på Vingåkersåsen i skogsmark i utkanten av godset Klastorps ägor i den västra delen av sörmländska sjöplatån. Invid östra muren finns de gamla kyrkstallarna från 1840-talet kvar (byggnadsminne).

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Ett kapell i trä invigdes 1642. Byggnaden var rektangulär med tresidigt avslutat korparti och en sakristia i norr. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande murade kyrkan uppfördes 1749-53 under ledning av byggmästare Pehr Sundling. Kyrkan som är tornlös har latinsk korsform med rakslutet korparti och utbyggd sakristia i öster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - De flacka taken har brutet takfall. Ingångar i väster, norr och söder. Den västra ingången markeras av en fronton och pilastrar. I kyrkan finns tre läktare, i väster och i vardera korsarmen. Predikstolen med nordstjärnemotiv är från kyrkans byggnadstid. Altartavlan, som är en kopia av Rubens korsnedtagning, är målad 1839 av Gustaf Adolf Engman. Ett fönster placerat över altaret i öster sattes igen 1914. Kyrkan genomgick en restaurering 1999 under ledning av Björn-Olof Köllner.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.