Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hällefors kn, GRYTHYTTAN 11:1 GRYTHYTTANS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkan stod färdig 1632. Det var en rektangulär tornlös byggnad av timmer med kor, sakristia och vapenhus. Kyrkan blev efter en kort tid för liten för den växande befolkningen. 1680 tillfogades därför korsarmar i söder och norr. Kyrkan fick formen av en korskyrka med torn eller takryttare över korsmitten. Invändigt kläddes timmerväggarna med panel och valvet inkläddes med bräder (troligt är att väggarna försågs med måleri av limfärg någon gång mellan 1632-80 innan väggarna fick sin panel). Koret försågs med korskrank och bänkarna med dörrar. I samband med utvidgningen fick kyrkan ny altartavla med Korsfästelsen, en kopia av Rubens. Behovet av fler platser i kyrkan kvarstod, 1729 uppfördes en läktare i väster och 1732 en i södra korsarmen, den s.k. Älvestorpsläktaren. Läktarnas speglar försågs med målningar av den lokalt verksamme målaren Nils Mårdh, den södra med profeter och den västra med apostlar. 1746 uppfördes den nuvarande sakristian öster om koret.

För mer historik rörande kyrkan se kyrkobyggnaden/kyrkan samt bifogad PDF.