Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vindeln kn, ÅMSELE 7:1 ÅMSELE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Åmsele by grundades år 1737 av nybyggaren Anders Danielsson och ligger 50 km nordväst om Vindelns samhälle. Huvudnäring i trakten har varit skogsbruk och länge var Åmsele också centrum för flottningen längs Vindelälven, som är en av landets fyra nationalälvar. Byn ingår i riksintresset AC 24 c, del av Vindelälven, som har utpekats som värdefull eftersom det finns välbevarad bebyggelse i öppet odlingslandskap och skogsmark med tidiga minnen från skogsbruk, rennäring och äldre fångskultur. I Åmsele finns ett nedlagt flygfält och även en av länets bäst bevarade kvarnar (byggd 1892). Som mest, under 1960-talet, bestod byn av drygt 400 invånare. Idag har siffran halverats.
Ansträngningarna att få bygga ett eget kapell i Åmsele inleddes redan under tidigt 1800-tal. Åmseleborna ville slippa färdas den långa vägen till kyrkan i Lycksele eller ännu längre till Degerfors (Vindelns) kyrka. Först 1872 började kapellet timras och två år senare stod det klart för invigning.