Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vindeln kn, ÅMSELE 7:1 ÅMSELE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Åmsele kyrka i Degerfors socken är belägen i ett byasamhälle i lantlig omgivning. Kyrkan uppfördes 1874-75 efter ritningar av flottningsinspektören Carl Bergström av byggmästaren Johan Lundström i enkel, sentida nyklassicism. Kyrkan är av panelat trä och består av ett rektangulärt långhus med kor, inrymt i en rundbågig nisch och flankerat av två utrymmen, det norra sakristia, samt ett brett västtorn. Korets nisch är tunnvälvd, långhuset har ett tredingstak. Interiörens nuvarande karaktär av neoklassicism härrör från en restaurering 1925-26, varvid bl a altartavlan av Leander Engström utfördes.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1992-1999