Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tjörn kn, KOHOLMEN 1:158 KLÄDESHOLMENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: KLÄDESHOLMEN
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 766, år 1900: 874, år 1995: 496

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbruten med Rönnäng 1794 ur Stenkyrka som kapellförsamling. Från 1920 annexförsamling till Rönnäng.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på en plan tomt och omgiven av den för västkusten karaktäristiska ljusa trähusbebyggelsen. Läget är högt med vid utblick på Koholmens norra sida ca 50 m från en havsvik och i kyrkans omedelbara närhet går berget i dagen. Till kyrkomiljön hör en skolbyggnad, i sydväst. Begravningsplatsen, gemensam med Bleket, är belägen på Tjörns fastland ca 1,5 km öster om kyrkan. På grannön Klädesholmen ligger tät fiskebebyggelse. Socknen är utpräglad kustbygd med rötter i fisket och annan havsanknuten verksamhet. Klädesholmen ligger utanför Tjörn, ca 24 km sydväst om Stenungsund.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Byggnaden invigdes som kapell 1793. Vem som uppgjort ritningarna är okänt. Byggnadsmaterialet utgörs av trä. Kyrkan består av ett enskeppigt långhus, ett rakavslutat kor i öster med samma höjd och bredd, en sakristia i norr samt ett torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Den enkla klassicistiska exteriören är i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden. Lågt torn i väster, krönt av ett pyramidtak. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv, valmat över koret. Altaruppsatsen från 1797 är arkitektoniskt uppbyggd i tre avdelningar. Även predikstolen är ursprunglig, likaså orgelläktaren utmed långhusets västra kortvägg. Den nuvarande, öppna bänkinredningen byggdes 1976. Kyrkan har restaurerats 1934 efter förslag av arkitekt Axel Forssén. Arbeten har dessutom utförts 1976-76 under ledning av P Nilsson.

Sjukantig dopfunt av granit, 1916.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.