Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BJURLIDEN 1:416 BOLIDENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Samhället Boliden, ca 30 km nordväst om Skellefteå, är intimt förknippat med gruv-brytningen som startade här 1926 och gruvbolaget Boliden som byggde upp samhället. Bolidenbolaget var angeläget om att samhället skulle få en ordnad bebyggelse och inte utvecklas till en kåkstad. Därför anlitades skickliga arkitekter, som John Åkerlund för att rita det mesta av bebyggelsen, och Tage William-Olsson för att skapa stadsplanen.

Kyrkan är uppförd åren 1959-1960, efter ritningar av arkitekt Peter Celsing, Stockholm. Celsing, som är en av den svenska modernismens största namn, hade vid den tiden gjort sig känd som en skicklig kyrkoarkitekt som var lyhörd för beställarens önskemål. Och bestämda önskemål hade kyrkobyggnadskommittén i Boliden. De ville inte att den nya kyrkan skulle avvika för mycket från vedertagen kyrkotyp utan få en traditionell utformning. Celsing fick revidera sina ritningar flera gånger innan man var överens om det femte förslaget. Den kyrka som byggdes fick både starka traditionella drag och tydliga modernistiska drag.