Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, JÖRN 4:2 ÖSTERJÖRNS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Det ursprungliga Jörn anlades intill Jörnsträsket, ca 55 km nordväst om sockencentrat Skellefteå, i slutet av 1700-talet. Byn blev centrum för de omkringliggande byarna och under 1830-talet uppfördes ett enklare kapell. Ett par decennier senare bildade Jörn egen kapellförsamling och kapellet ersattes med den nuvarande kyrkan 1855–57. En kyrkstad med sex stugor och stall uppfördes väster om kyrkan. Sedan stambanan byggts under 1890-talet övertog det nya stationssamhället både namnet Jörn och funktionen som handelscentrum. Den gamla byn behöll dock sin betydelse som kyrklig huvudort, och bytte namn till Österjörn för att undvika förväxlingar.

Begravningsplatsen anlades redan 1835 och utvidgades åt öster 1924 och 1934, åt väster 1943 samt åt norr 1957 ut mot landsvägen.