Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, JÖRN 4:2 ÖSTERJÖRNS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Österjörns kyrka i Jörn, (Jörns gamla kyrka) är belägen i skogig omgivning strax utanför nuvarande tätort. Den uppfördes 1855-57, ej helt efter de ritningar som uppgjorts av Emil Edvard von Rothstein. Planen är korsformig med ursprungligen betonad centralkaraktär och hade från början altaret vid korsmitten. Mitt på taket står ett litet torn. En stor del av inredningen är ursprunglig, bl a altaruppsatsen i form av ett kors med svepeduk inom en arkitektonisk ram. Vid en ombyggnad 1913-14 efter ritningar av Georg Alfred Nilsson flyttades koret till östra korsarmen. Ny altaruppställning, sidoläktare och ny invändig panel tillkom. Utbyggnaden i korsvinklarna uppfördes, likaså sakristian. 1954-55 utfördes en allmän upprustning efter ritningar av Seth Fridén med förändringar i den tunnvälvda interiören varvid bl a en målad taklist rekonstruerades. 1968-69 tillkom vapenhuset och läktarunderbyggnaden efter ritningar av Georg Rudner.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994-1999.