Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, JUMKIL 3:1 JUMKILS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Jumkils kyrka är en välbevarad salkyrka i gråsten och tegel från 1300-talets första hälft. Sakristian i norr uppfördes strax efter salkyrkan och gavs en mycket exklusiv utformning i tegel med putsade blinderingsmönster. Sakristian är märklig eftersom den har två rum, vilket är mycket ovanligt. Det ena rummet är välvt med kryssvalv och det andra, mindre rummet med tunnvalv. Vapenhuset i söder är byggt omkring år 1500 i gråsten med gavelröste i tegel som är försett med rikt utformade, vitputsade blinderingar. Vapenhuset är även försett med en flersprångig portal i tegel. De stora rundbågiga fönsteröppningarna, liksom porten i västra gaveln, är tillkomna under 1700- och 1800-talen. Korgaveln hade ursprungligen ett gotiskt masverksfönster i kalksten med glasmålningar, vilket tyvärr gick förlorat vid fönsterombyggnaden på 1800-talet.