Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, JUMKIL 3:1 JUMKILS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Dopfunten från 1100-talet tyder på att här förmodligen funnits en föregångare till nuvarande Jumkils kyrka.

Den nuvarande kyrkan har rektangulärt långhus med fullbrett kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhuset är indelat i tre travéer, sakristian har två rum.

Långhuset uppfördes under 1300-talets förra hälft. Sakristian ligger inte i förband med långhuset men är byggd under samma period. Förtagningsstenar tyder på att den var planerad från början. Omkring 1500 tillkom vapenhuset och kyrkan välvdes.

1732 rappades kyrkan utvändigt, och 1767 vitlimmades interiören. 1854 reparerades inredningen, en del nygjordes, och senare under 1800-talet förstorades fönstren. Restaureringar har ägt rum 1903, 1925 och 1932. 1932 framtogs och konserverades kormålningarna, tillkomna omkring 1500.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996