Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tanum kn, HOGHEM 2:24 TANUMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: TANUM
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 3739, år 1900: 7150, år 1995: 5269

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Indelat i Tanums och Grebbestads kyrkobokföringsdistrikt 1893.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt, i anslutning till vägen i villaområdet Vinbäck strax söder om Tanumshede. Prästgården är belägen norr om kyrkan i anslutning till tätortsbebyggelsen. Klockaregården återfinns strax nordväst om Tanumshede. Tanums kyrka ligger i ett område av stort kulturhistoriskt intresse med allt från hällristningar till stora gravfält. Flertalet riksintresseområden förekommer i trakten kring Tanumshede, bl.a. Tanumsslätten som har en koncentration av hällristningar samt gravar från brons- och järnålder med anknytning till dagens bebyggelselägen, vilket antyder en kontinuitet i landskapsutnyttjandet alltsedan bronsåldern. Tanum är en av Bohusläns största socknar och ligger i landskapets norra del, mellan Strömstad och Lysekil.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Kyrka av sten uppfördes sannolikt redan under äldre medeltid. Enligt en uppmätning inför en tänkt ombyggnad på 1820-talet (RA, ÖIÄ) bestod kyrkan av rektangulärt långhus och ett smalare, påfallande långsträckt kor med rak östvägg. På korets norra sida fanns en sakristia och framför långhusportalen i söder ett vapenhus, bägge av sten och av okänd ålder. Ett västtorn av sten tillbyggdes omkring 1660. Kyrkan beskrivs som en av de mer påkostade i Bohuslän och hade målningar av Christian von Schönfeldt. Efter en biskopsvisitation 1822 beslöts om reparationer, men slutligen revs den gamla kyrkan helt till förmån för ett nybygge på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan är uppförd 1825-29 efter ritningar av G. F. Oppman från Uddevalla. Kyrkan har salformad plan med rakslutet korparti, utbyggd sakristia i öster (ovisst om samtida med byggnaden i övrigt) samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Nyklassicistisk kyrka med i princip enhetlig inredning. Bland förändringarna märks dock inbyggnad av den öppna lanterninen, läktarunderbyggnad och ny orgel från 1980. Se vidare Inventering av kyrkor i Göteborgs stift 2002-2005. Bohusläns museum.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.