Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tanum kn, FÅRABY 1:37 HAVSTENSSUNDS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLINGS 1995: TANUM
BEFOKNINGSTAL - Se Tanum

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapell inom Tanums medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Havstenssunds kapell ligger på en plan tomt i en svacka ca 200 m nordost om Kvarnekilen, en vik av Sannäsfjorden, och söder om samhället. Läget är avskilt. Landskapet präglas av grå urbergsmassiv i dagen och karg kustvegetation. Havstenssund ligger på fastlandet sydväst om Strömstad.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Det tillkom till stor del på frivillig väg och invigdes 1938. En byggnad i norr stod länge oanvänd och invigdes först 1960. Ritningarna utfördes av Knut Nordenskjöld.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kapellet har fasader av panelklätt, rödmålat trä och står under skiffertäckt sadeltak. Sakristian ligger intill korets ena långvägg. En lågt vapenhus vid gaveln på andra sidan koret förbinder kapellet med ett kvadratiskt klocktorn av granitblock med hög lanternin av trä. Långhuset täcks med ett tunnvalv, avvalmat över koret och läktaren och med dekorativt måleri. Inredningen tillkom samtidigt med byggnadsåret. Altartavlan är målad av Curt Viberg och i kapellet har även monterats ett triumfkrucifix. Bänkinredningen är öppen mot mittgången men har egen bröstning ca 15 cm från väggarna.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.