Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tanum kn, FAGERHULT 1:13 FAGERHULTS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: NAVERSTAD
BEFOLKNINGSTAL - Se Naverstad

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapell inom Naverstads medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på en plan tomt och omgiven av gles blandskog med berg i dagen. Läget är högt och helt avskilt från samhället i söder, och ca 5 km öster om Norra Bullaresjön.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Salkyrka av trä, uppförd 1919-21 efter ritningar uppgjorda av byggnadsfirman Albin och Carl Wilhelm Eriksson i Borås.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Fagerhults kapell i Naverstads socken är en nationalromantiskt präglad byggnad från 1919-21 med samtida inredning. Invigningen ägde rum 1925 efter vissa förändringar. Det uppfördes helt på frivillig väg. Ritningarna utfördes av Byggnadsfirman Albin och Carl Wilhelm Gustafsson i Borås. Byggnadsmaterialet utgörs av panelklätt trä. Kyrkorummet är salformat med kor i väster och utbyggd sakristia i söder. Långväggarnas takfot har smårutade fönster insatta i kupor. Huvudingången är förlagd till östgaveln. På takets östparti rider en takryttare med hög spira. Långhuset täcks av ett tredingstak. Taken över kor och orgelläktare är tunnvälvda. Utmed östväggen löper en läktare. Bänkinredningen är öppen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.