Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tanum kn, LURS KYRKA 1:1 LURS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: LUR
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 923, år 1900: 1921, år 1995: 861

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den nya kyrkan ligger mitt i bebyggelsen i Lur, strax norr om en korsväg. Platsen för Lurs gamla kyrka var strax sydväst om den nya kyrkan. Pastorsexpeditionen är avskilt belägen, mot skogsmarken, nordväst om bebyggelsen. Bebyggelsen omges av viss odlingsmark, i övrigt består socknen mest av kuperad skogsmark. Lur ligger ca 10 km norr om Tanumshede.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltidskyrka av okänd utformning. Utsmyckad med målningar av Lars Holm 1755. Enligt ett inventeringsprotokoll 1830 (ATA) hade kyrkan ett rödmålat torn av trä vid västgaveln samt förstorades, varvid tak och valv nygjordes samt golvet lades om i kyrka och kor. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes i nära anslutning till platsen för den gamla.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1862-68. Ritningar utfördes av arkitekt Erik Söderlund. Den består av ett rektangulärt långhus med halvrunt korutsprång i öster, som innefattar en med skärm avdelad sakristia, samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Långhuset täcks av ett sadeltak, valmat i öster. I väster reser sig ett torn med lanternin och en för tiden ovanligt hög spira. Portaler och flertalet fönsteröppningar är höga och rundbågiga i tidstypisk form. Västingång via tornet, vars bottenplan fungerar som vapenhus. Ytterligare portaler för menigheten har byggts under spetsgavlar i långmurarnas mittparti. Långhuset täcks av ett trätunnvalv, koret av kupolvalv. Båda valven byggdes under en restaurering 1931-32 under Knut Nordenskjöld och Carl Otto Svensson, den senare konservator. Kyrkorummet präglas av altaruppsatsen och predikstolen i barock. Den arkitektoniskt uppbyggda altaruppsatsen har sidostycken, kolonetter med ramstycken samt överstycke, snidade 1663. Övriga partier med oljemålningar snidades och kompletterades 1933 av Carl Otto Svensson. Predikstolen i barock härrör från 1600- eller 1700-talen, men kompletterades med ljudtak 1868. Den slutna bänkinredningen ombyggdes vid 30-talets restaurering. Utmed långhusets västra vägg sträcker sig orgelläktaren, med orgelfasad från 1891.

Dopfunt av täljsten med uttömningshål. I två delar. Norskt arbete från Östfold, 1200-talets förra hälft. Står på senare plint av granit.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.