Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tanum kn, NORGÅRD 2:124 HAMBURGSUNDS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: KVILLE
BEFOLKNINGSTAL -

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapell inom Kville medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett fritt och mycket dominerande läge nära Hamburgöns östra strand mot sundet. Läget är avskilt vid slutet av en väg och i ett kargt klipplandskap med martallar i norr och väster. Söder om kyrkan grupperar sig den för Västkusten karaktäristiska ljusa trähusbebyggelsen bland bergsskrevorna och nedanför ligger hamnen. Hamburgsund ligger nordväst om Munkedal.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Enkelt kapell i trägotik av egentligen klassicistisk typ. En kapellbyggnadsförening bildades 1912. Träkyrka uppförd 1914-15 efter ritningar av arkitekt Axel Johansson, Nösund, som även byggde Nösunds och Bovallstrands kapell med liknande utseende.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är uppförd i en vid sekelskiftet 1900 och strax därefter allmänt spridd "snickeristil" som egentligen har sitt ursprung i sent 1800-tal. Kyrkans exteriöra karaktär är någorlunda välbevarad sedan byggnadstiden, trots panelbyte. Kyrkans tegeltak är viktigt för dess exteriöra karaktär.

Interiören har vissa detaljer från uppförandetiden (korskrank med altaruppsats, predikstol, dopfunt, bänkgavlar) men är också starkt präglad av Axel Forsséns renovering 1955, med dekorativt måleri av C O Svenson. Renoveringen är konsekvent genomförd och helheten är därför väl samanhållen. Interiörens karaktär bygger i viss mån på växlingen mellan laserade träytor och täckmålade sådana.

Kapellet genomgick en betydande renovering 1955, då det bland annat värmeisolerades, bänkar byggdes om etc. Interiören fick då sin nuvarande utformning. Arbetena leddes av Axel Forssén i samarbete med C O Svenson. Kapellet överläts till Kville moderförsamling 1962. 1977 införskaffades en riktig orgel till kapellet, tidigare hade man haft ett orgelharmonium. Långhus, kor, sakristia avdelad med skärm i koret, torn. Vapenhus i tornets bottenvåning.

Uppgifterna är sammanställda av sammaställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.