Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tierp kn, KARLHOLM 1:46 KARLHOLMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Karlholm är ett brukssamhälle i nordligaste Uppland. Bruket anlades 1727-28 av Charles De Geer. Samme man står som byggherre för brukskapellet, som ursprungligen uppfördes 1737. Här tjänstgjorde sedermera en särskild brukspredikant. Kapellet byggdes omedelbart norr om herrgården. 1895 flyttades det till sin nuvarande plats några hundra meter bort på andra sidan vägen. Vid en genomgripande renovering då erhöll det sitt nuvarande utseende.

Kapellet är av panelat, gulmålat trä med gråvitt listverk. Det har fyrkantig grundplan, vidbyggd sakristia i söder och ett minimalt vapenhus framför ingången i väster. Vapenhusets dörr flankeras av pilastrar. Fönsterrutorna är blyinfattade. Kapellets säteritak är klätt med spån.
Interiören, som i många avseenden präglas av 1890-talet, täcks av ett spegelvalv. Det var ursprungligen fribärande men vilar nu på fyra pelare. Den öppna bänkinredningen inköptes 1894, likaså glasmålningen i östväggens rundfönster. En läktare löper utmed västra väggen.

Altaruppsatsen härrör från 1890-talet. Då flyttades den äldsta altartavlan, liksom predikstolen en gåva av Charles de Geer d y, till södra väggen. Kopian i ena hörnet av Thorvaldsens Kristus stod från början i altaruppsatsens mittnisch men är nu ersatt av ett enkelt krucifix.

Vid en renovering 1945 kläddes väggytorna över bröstpanelen med träfiberplattor.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1999