Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mönsterås kn, ÅLEM 16:1 ÅLEMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - En av kalmarbygdens största landsortskyrkor byggd 1829-30 av byggmästaren Johan Holmberg efter ritningar av Samuel Enander från 1827. Redan 1781 hade sockenmännen beslutat att ersätta den medeltida, tvåskeppiga stenkyrkan med en ny på samma plats. Missnöje med upprättade ritningar, svårighet att få tag på en villig byggmästare samt förmodligen ekonomisk stagnation försenade dock byggandet. Den nya kyrkan invigdes 30 september 1832 av biskop Anders Carlsson af Kullberg.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med rakt avslutat kor i öster med utbyggd sakristia och torn i väster. Ingångar genom torn och mittportalet på långsidorna. Separat ingång till sakristian. Två mindre tillbyggnader har skett i vinklarna mellan sakristian och kyrkorummet. Murarna, uppförda i gråsten, är spritputsade och avfärgade i en svagt gulros ton med vit slätputs på lister och omfattningar. Grå spritputsad sockel. Tegeltak.

EXTERIÖR - En ren, nyklassicistisk exteriör, som överensstämmer med 1827 års ritning, förutom att tornet är försett med två rundfönster över varandra i stället för ett enda med en rektangulär glugg däröver. Portalerna diskret markerade, mittportalerna med pilastrar, entablement och ett lunettfönster däröver, tornportalen med lisener och en inramad minnestavla. Ovanför sydportalen ett solur. Två mindre tillbyggnader i anslutning till sakristian har inte nämnvärt stört fasadutformningens karaktär.

INTERIÖR - Kyrkorummet präglas främst av 1874 och 1928 års renoveringar. Korväggens pilastrar fanns från början, dock stod i altarnischen ett stort fögyllt kors med svepduk och ett liggande lam. Nuvarande altaruppställning med altartavlan "Kristi Förklaring", en Westinkopia, målad av Olaus Pettersson, tillkom 1874. Predikstolen ritad av Samuel Enander är från byggnadstiden. Ny dopfunt från 1929 med skrank däromkring. Såväl funt som skrank är dekorerade med skulpterade detaljer från den altaruppställning och predikstol som 1739 utfördes av Anders Dahlström d ä. Bänkinredningen samt orgelläktaren är delvis ursprungliga. Den senare har utvidgats på mitten och försetts med nya kolonner. Orgelfasaden är från 1842 och ombyggd av Arvid Källström 1928-29. Från samma tid härstammar takvalvet med en plafondmålning av Einar Forseth. Diskret läktarunderbyggnad.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993