Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mönsterås kn, SKRIFTEN 1 MÖNSTERÅS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1843-44 av länsbyggmästaren Gustaf Rudwall som ersättning för en medeltida stenkyrka. Beslut om nybyggnad togs den 27 september 1840. Ritningen utfördes av Jakob Wilhelm Gerss 1843. Byggmästaren har sock satt sin prägel på byggnaden, som i flera avseenden återgår på utformningen av Mörlunda kyrka, byggd av Rudwall 1839-40. Den nya kyrkan invigdes 18 september 1847 av biskop Anders Carlsson af Kullberg.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med absidialt korparti i norr, torn i söder och sakristia i väster. Ingång genom tornet samt genom portal mitt på östfasaden. Separat ingång till sakristian. Planen återgår närmast på det lokalt upprättade förslaget, som underkändes av ÖIÄ vid granskningen 1842. Uppförd i tegel, spritputsad och avfärgad i en sandstenskulör med slätputsade vita omfattningar och lister. Sockeln putsad och gråmålad. Trälanterninen gul med vita pilastrar. Kopparplåt på taket, ursprungligen tegel.

EXTERIÖR - Exteriören avviker från 1843 års approberade ritning bl a beträffande portalomfattningarnas utformning, som gjorts rikare. Ljudöppningarna blev dessutom rektangulära istället för rundbågade och gördelgesimsen i nivå med fönstrens nederkant utfördes ej. Inga större förändringar har skett sedan byggnadstiden förutom att portarna har beklätts med kopparplåt.

INTERIÖR - Kyrkorummet har till stor del kvar sin nyklassicistiska prägel. De förändringar, som har skett, har varit pietetsfulla förutom en läktarunderbyggnad med glasat överparti. Altartavlan, "Korsnedtagningen", en kopia av David von Kraffts målning, är utförd av Sven Gustaf Lindblom 1847. Altarringen är från 1912. Den med kyrkan samtida predikstolen, med delar av en äldre predikstol från 1703, är eventuellt ett verk av snickaren Olof Jakobsson. Ursprunglig draperimålning finns fortfarande kvar i fonden. Bänkinredningen är i princip från byggnadstiden. Orgelfasaden, efter ritning av Johan Fredrik Åbom, tillhör 1858 års orgel. Läktaren härstammar från 1912 års renovering.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993