Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sotenäs kn, FINNTORP 1:152 BOVALLSTRANDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - TOSSENE
BEFOLKNINGSTAL - Se Tossene

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapell inom Tossene medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på en terrasskant i tätortens östra del. Läget är högt med vid utblick över samhället och den omgivande skärgården. Kyrkan är omgiven av den för Bohuslän karaktäristiska ljusmålade trähusbebyggelsen och med kala klippor av varierande höjd. Till kyrkomiljön, norr om kyrkan, hör ett församlingshem, uppfört 1994. En separat begravningsplats återfinns ca 0,5 km sydost om kyrkan. Fiskeläet Bovallstrand ligger i en skyddad vik på Sotelandets nordöstra sida. Avståndet till moderkyrkan i Tossene är ca 5 km.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Bovallstrands kyrka/kapell i Tossene socken byggdes 1916-17 i klassicistisk stil men med fönster i nygotik. I väster reser sig ett torn med spetsgavlar. Vem som uppgjort ritningarna är okänt. Byggnaden uppfördes helt genom frivilliga insatser och övergick 1939 till Tossene Hunnebostrands samfällighet.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Långhuset täcks av ett tredingstak, buret av snedsträvor. I östpartiet av det smalare, femsidigt avslutade koret är sakristian inrymd. Väggen mellan långhus och kor bär inskriften ÄRA VARE GUD I HÖJDEN. Altartavlan från 1934 är ett verk av Kristian Lundstedt. Utmed västväggen stäcker sig en läktare. Bänkinredningen är öppen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.