Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, RÄPPLINGE 16:6 RÄPPLINGE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Räpplinge socken på Ölands västkust hyser förutom ett stort antal fornlämningar både Sollidens slott och Borgholms slottsruin. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med kor i öst, sakristia i norr och torn i väst. Tornet är något förskjutet åt söder i förhållande till långhusets mittaxel.

Den medeltida klövsadelskyrkan byggdes om och breddades mot norr 1802. 1820 försågs västtornet med lanternin. Från 1200-talet är en senromansk portal och en kapellbyggnad vars västgavel är synlig. Rundbågiga fönsteröppningar genombryter de vita fasaderna; det inre av kyrkan täcks av ett trätunnvalv. Kyrkorummet har förändrats vid renoveringar 1905 och 1929; tidstypisk öppen bänkinredning från sekelskiftet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995