Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, TRÄKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1 TRÄKUMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Den medeltida stenkyrkan består ett rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor. De tjocka murarna i långhusets västra del var menade att bära upp ett aldrig fullbordat torn; befintlig träöverbyggnad tillkom 1917, då kyrkan restaurerades efter att ha stått öde sedan 1868. Koret uppfördes vid 1200-talets mitt, medan långhuset (med tornmurar) tillkom under 1200-talets senare hälft. Enligt en latinsk inskrift invid triumfbågen invigdes kyrkan 1287. Karakteristisk för exteriören är den kraftiga, höga tornhuven (spiran); den är åttkantig och har klockvåning med ljudgluggar under skärmtak. På södra sidan finns långhusets spetsbågiga perspektivportal och korets rundbågsportal (jfr Fole och Othem) med medeltida järnsmidesprydd dörr. Den rundbågiga nordportalen (nu igenmurad) har en enklare utformning. Fönsteröppningarna är små och få till antalet. Kor, långhus och tornrum täcks invändigt av varsitt tältvalv. En smal triumfbåge skiljer koret från långhuset. Kalkmålningarna (scener ur Olofsagan) på långhusets östvägg är utförda av "Passionsmästaren" vid 1400-talets mitt. Rest av medeltida glasmålning finns i korfönstret. I långhuset finns två medeltida sidoaltaren bevarade. Kyrkan restaurerades 1951 efter arkitekt Lennart Thams förslag.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998. Reviderat vid inskrivningen 2002