Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mellerud kn, BÖRSEN 8 MELLERUDS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Det äldsta delarna av Mellerud växte fram genom närheten till Gamla Landsvägen mellan Vänersborg och
Åmål, nuvarande väg E45. Framför allt har gästgiveri och postverksamheten samt tingshusen som sedan
1600-talet funnits vid den nuvarande korsningen mellan Landsvägsgatan, Storgatan och Tingshusgatan bidragit till att Mellerud varit ett av Dalboslättens viktigaste administrativa och juridiska centrum. Mycket av den äldre bebyggelsen totalförstördes i den stora branden 1915, och de flesta byggnader är således yngre än hundra år. Under 1930-talet revs bland annat gården Österråda till förmån för bland annat bostäder, och under 1960- och 70-talet revs i likhet med övriga svenska städer och tätorter flera äldre byggnader i centrum, ofta till förmån för handelshus och andra servicebyggnader.